nekativ

here at nekativ we are all fun and games, literally all the time. so is our work but with purpose and meaning.

pinky promise.

it’s all about perspective. nekativ space gives meaning, removes the unnecessary & creates clarity. at the of the day it’s all about...

minus the clutter

.
,
.

thank
you!

oh no! something went wrong!

αυτοέκδοση

Θυμικόν

τι είναι

Εν’ το μέσον έκφρασης μιας ταυτότητας που ενώνει τζείνα τα στοιχεία που σε κάμνουν εσένα, τζαι φέρνει τα στο σήμερα. Για να μπορούν να υπάρχουν τζαι αύριο.

θυμικό

Το χτίσιμο ταυτότητας για μας αποτελεί ακριβής μετάφραση της αλήθειας λαμβάνοντας υπόψιν την ιστορία και τον δρόμο που θέλεινα ακολουθήσει στο μέλλον, σήμερα. Το Θυμικόν, είναι μια αυτοέκδοση από το στούντιο οπτικής επικοινωνίας NEKATIV, μια σειρά αναβίωσης στιγμιότυπωντης ταυτότητας της κυπριακής παράδοσης.

έκδοση πάσχα

Λαμβάνοντας υπόψιν την θεματική του Πάσχα, αποδίδουμε τη δική μας επικοινωνιακή και δημιουργική προσέγγιση μέσα από μια μεθοδολογία που αγκαλιάζει το παρελθόν για να μιλήσει στα μάτια και τα αυτιά του σήμερα. O σκοπός της ταυτότητας είναι εκτός που να θορκέτε, να μιλά.

nekativ

Λαμπρατζιά

Κάπου μέσ’ την κατάνυξιν τζείνων των ημερών, οι μιτσιοί συνάουν ξύλα για να κρούσουν τον προδότη. Φαντάζει για αρχαίο έθιμο, που πρέπει να γίνει η θυσία, να συγχωρηθούν τα κακά τζαι να μας αγαπούν πάλε οι ουρανοί.

Μέσα σε τούντην ιστορία όμως, εχτιστήκαν οι πιο δυνατοί έρωτες. Γιατί αν δεν το ήξερες, η φωθκιά της λαμπρατζιάς ήταν λαμπρόν πυρούμενον για τζείνους που εθέλαν να ερωτευτούν.

Έτσι οι κορασιές, που εν εφκέναν τότες πολλάπου τα σπίθκια τους, επιένναν να κρούσουν τα μαρτούθκια τους• τζαι κάποτε καμιά τούφατρίσιες για να φύουν οι πονοτζιεφάλοι.

Σαν εκοντέφκαν της φωθκιάς, εγυρέφκαν ναέβρουν τον αγαπητικό τους άμπα τζαι δικλήσειπάνω τους.

Άραγε σου, ήταν τούτο το πρώτο τίντερ;

nekativ

Σιμιλλούδιν

Μια χούφτα μαργαρίτες, οι λαζάροι όπως μπορεί να τους ηξέρεις εκάμναν το στεφάνι τζαι το πιο ψιντρό μωρό ήταν ο Λάζαρος.

Ο μιτσής εγύριζε με τα άλλα μωρά του χωρκού για να κάμουν το σκετσάκι, την νεκρανάσταση του Λαζάρου. Όπως λαλεί η παράδοση, εκτός που στεφάνι, εκαλύφκαν τον, ολόκληρο για να παριστάνει τον Λάζαρο που επέθανε. Τζαι αμάν άκουε το “Δέυρω έξω”, εσηκώνετουν πάνω σάννα τζαι αναστήνετουν.

Τζείνη η μυρωθκιά του Λαζάρου, τζαι το χρώμα που αφήνει εν κόμα φρέσκα, επειδή έπεξα τον τζαι ’γώ μια φορά τον Λάζαρο.

Μετά εμάθαμε ότι το σιμιλλούδιν, ή αλλιώς Χρυσάνθεμον το στεφανωτικόν, είσεν τζαι θεραπευτικές ιδιότητες, πώς σου φαίνεστε;

nekativ
nekativ
nekativ

Τουμπεζιά, Αγιάν Νάπαν

Κάτω που την συκομουρκάν στην Αγιά Ναπαν, που θυμίζει δέντρον με φρούτο πονηρόν μα έσιει κορμούς βολίτζια… Στήνουντε κάθε Δευτέραν του Πάσκα σούσες για να χαριεντιστούν οι αγαπημένοι.

Ακούεις τους λεβέντες του χωρκού να λαλούν τραόυθκια τζαι να κουντούν την σούσαν για να δείξουν ειστήν αγαπημένην τους την δύναμη τη φυσική μα τζαι του γιαιμάτου που αρωθημά μες την καρκιάν τους.

nekativ

Σάτιρα στον Άην Αθανάσην Λεμεσού

Κάθε χρόνον μετά που την Ανάστασην, εφκέναν οι τολμηροί τζαι χορατατζίες του χωρκού πάσ’ την καρέκλα την τόνενη, μες την μέση της αυλής της εκκλησιάς τζαι εκάμναν χοραττά. Μια για τζείνους,μια για τους γειτόνους, μια για την χρονιάν που μας επέρασε τζαιτα πράματα που γενίκασην.

Κάπως έτσι εν να κάμνουμε τζαι ’μείς για το 2020, αλλά που την άνεση του καναπέ μας.

nekativ

Το Διτζίμιν της Κούκας, Λεμεσό

Έσιει λαλούν μιαν πέτραν ειστήν Κούκα που το σχήμα της εν όπως της καμπάνας. Έχουν να λαλούν πως μόνον ένας εκατάφερε να την σηκώσει τζαι να δώκει γύρο τζαι ότι ούλλοι οι άλλοι εν μπορούν να την σηκώσουν πιο πάνω που την μέσην.

Εβάλλαν το διτζίμιν, τζείνη την πέτρα, πάντα πόξω που την εκκλησιάν ή στην πλατείαν του χωρκού για να το σηκώσεις.

Στη Λύση πολλές φορές ελαλούσαν ότι “είσαι διτζίμιν” αμάν ήσουν δυνατός τζιαι έσωνες.

Πόσην αξίαν έσιει τελικά να είσαι δυνατός;

nekativ

Το Λιγρκρίν

Η νησκία, η βέρκα τζαι το λιγκρίν. Αμάν είσαι καλός παίζεις τζαι τσουλλοκαθιστά… Αμάν εν τα βρίσκεις ποφυσούν σου γιατί έσιει τσίκκιλον*.Όπως τζαι να ‘σιει πρόσεχε γιατί το λιγκρίν εν παιγνίδι επικίνδυνον τζαι φκάλλει μάθκια.

*τσίκκιλον: κάτις σαν το τίμημα, πρόστιμο, φάουλ

nekativ

Το Σιοινίν

Κάποτες επαλέφκαν με σπαθκιά τζαι άλλοτε με σοινιά. Στο τέλος, στους πιο δυνατούς εμίνησκε η χάρη τζαι στους χαμένους το σιοινι.

nekativ

Καφενές μόνον για Γεναίτζιες

Άκουσον, άκουσον κύριε μου, Δευτέρα της Λαμπρής στο Κάρμι της Τζιερύνειας, εγεμώναν τα καφενεία γεναίτζιες. Μόνον γεναίτζιες.

Οι καφετζίες εκανονίζαν να τες σερβίρουν τζαι οι αντράες τους εφέφκαν για να παν στο παρεκλήσι της Παναγίας που είσιεν παναήρι.

Ποίος εκάμνε χαττήρι ποιού;


nekativ

Οι Πασκιές

Τούτες έννεν πασκιές. Εν φλαούνες. Αλλά εν το ίδιο πράμα περίπου, μόνον που οι πασκιές έχουν κρέας μέσα τζαι εφουρνίζαν τες χώρκα.

Κάποιοι λαλούν εξεκινήσαν που το Πολέμι τζαι άλλοι που την Πέγειαν. Τζείνο που εμάθαμε εν ότι την Μεγάλη Πέμπτη επυρώνναν το φούρνο για να τες κάμουν τζαι εβάλλαν αμνόν μέσα, αρνίν μιτσήν δηλαδή.

Κάποτες εφκένναν τζαι πασ’ τον φούρνον τζαι εχορέφκαν για να σημάνουν την αρκή της νέας εποχής τζαι να μηνύσουν τη μετάβαση που τες νηστείες στην κρεατοφαγίαν.

Για να μεν ξιαννούμαστεν, ευκαριστίες:

Ασπασία Παπαδήμαγια την γραμματοσειράν την GFS Didot Enalea
Αντιπρόεδρος Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (ΤΕΠΑΚ),Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη - Αρχεία Λάρνακας
για την παραχώρηση του αρχείου τους τζαι που μας επιτρέψαν να λεηλατήσουμεν τους χώρους τους

Για ούλλες τις απεικονισεις έχουμεν τζαι το ανάλογον ππόστερ, λαλείτε μας αν θέλετε κανένα για την συλλογήν σας να σας το στείλουμε!

επικοινωνία: hello@nekativ.com

nekativ

got a project?
let’s talk↘